Privacy

Welkom bij Ulla Popken C.V.!

Wij vinden het erg leuk dat u onze webpagina's bezoekt en willen u hartelijk bedanken voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze webpagina's. De bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van onze webpagina's is belangrijk voor ons. Daarom vragen wij uw aandacht voor de onderstaande informatie:

Anoniem verzamelen van gegevens
In principe kunt u de websites van Ulla Popken bezoeken zonder dat u ons laat weten wie u bent. Wij ontvangen uitsluitend informatie over het technische apparaat, de naam van uw internetserviceprovider, de regio en de website van waaruit u ons bezoekt, evenals de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. U blijft als individuele gebruiker hierbij anoniem.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij verzamelen de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van zaken (naam, voornaam, adres, geboortedatum), slaan ze op en gebruiken ze alleen voor reclame, voor informatie over aanbiedingen en ter ondersteuning van een snelle toegang tot klantengegevens en telefonisch contact met klanten. Verder verzamelen wij het e-mailadres en op vrijwillige basis ook het telefoonnummer om de klant bij eventuele vragen te woord te kunnen staan of bij internetbestellingen een bevestiging van de bestelling kunnen sturen. Wij geven voor het aannemen van bestellingen en het verzenden, verwerken en onderhouden van de klantengegevens persoonsgeven door aan hiervoor gespecialiseerde dienstverleners, zoals callcenters, postbezorgers en ICT-dienstverleners. In de DHL-kennisgevingen per e-mail bevindt zich in gedeeltes reclame voor producten van de onderneming Popken Fashion Group.

Voor levering per aankoop op rekening evalueren wij aan de hand van opdracht- en kredietbureaugegevens het risico van betaalverzuim. De opdrachtgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum en adres) worden naar CRIF AG in 81373 München, Duitsland gestuurd ten behoeve van de controle van de kredietwaardigheid. Verder sturen wij als er sprake is van schuldinning uw gegevens indien nodig naar een incassobureau. Zo willen wij graag problemen in het betalingsverkeer voorkomen.

Wij gebruiken uw verstrekte telefoonnummer voor reclamedoeleinden om u te informeren over interessante aanbiedingen van onze onderneming en, in geval van telefonisch contact met de klant, ten behoeve van een snelle toegang tot de klantengegevens. Ook het e-mailadres kan voor onze reclamedoeleinden worden gebruikt als de klant deze voor de bestelling of bij een nieuwsbriefregistratie heeft verstrekt en toestemming hiervoor heeft gegeven. In bepaalde gevallen kunnen uw adresgegevens naar onze partnerondernemingen worden doorgestuurd ten behoeve van marketing.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de AVG is Ulla Popken C.V. U vindt de contactgegevens in het colofon. Als gegevensverwerker werkzaam is in haar opdracht Popken Fashion Services, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Duitsland.

Bezwaar tegen het gebruik van de gegevens/rectificatie of verwijdering
Als wij gegevens van u hebben die niet (meer) actueel zijn, of als u verwijdering van uw gegevens conform de bepalingen van de AVG wenst, of bezwaar wilt maken tegen gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons daar te allen tijde van op de hoogte stellen via Ulla Popken C.V., Antwoordnummer 5038, 3000 VB Rotterdam of per e-mail naar service@ullapopken.nl. Als u geen verdere berichten per e-mail van Ulla Popken wilt ontvangen, heeft u aanvullend de volgende mogelijkheden om u af te melden via de link aan het einde van elke Ulla Popken-nieuwsbrief. Bovendien wordt in elke e-mail die u ontvangt nauwkeurig uitgelegd hoe u uw naam van elke mogelijke lijst kunt verwijderen.

Export en verwerking van de gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte
Er vindt in samenhang met de bestelling geen export van persoonsgegevens in landen buiten de EER plaats. U kunt echter in onze webshop functies selecteren waarbij uw artikelselectie wordt geëvalueerd en samen met uw e-mailadres in derde landen worden opgeslagen. Wij wijzen u bij gebruik van de functies nog eens afzonderlijk hierop.

Overige informatie en contacten
Als u nog vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming bij Ulla Popken kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming. Die bereikt u via datenschutz[at]popken.de

Externe links
Voor uw optimale informatie vindt u op onze pagina's links die naar de websites van derden verwijzen. Voor zover dergelijke links niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen wij u erop dat het om een externe link gaat. Ulla Popken GmbH heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina's van derden. De garanties van deze privacyverklaring gelden daarom vanzelfsprekend daar niet.

Cookies
Op onze pagina's maken wij gebruik van cookies om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd van uw harde schijf (zog. sessie-cookies). Andere cookies blijven bewaard op uw computer en maken het ons mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zog. permanente cookies). Om gebruik te kunnen maken van ons winkelmandje moeten de tijdelijke cookies worden toegestaan! Als u cookies deactiveert, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies op onze website en dat enkele pagina's niet goed worden weergegeven.

Targeting-service
Ten behoeve van reclame en marketing werken wij samen met targeting-dienstverleners. Het doel van deze samenwerking is om online marketing te verbeteren en op maat voor de klant vorm te geven, zodat u de voor u relevante aanbiedingen ontvangt. Wij houden ons daarbij uiteraard strikt aan de betreffende privacywetten. Daarvoor plaatsen wij op onze server zogeheten tags, die een analyse van het gebruik van onze website door u en anderen mogelijk maken. Door middel van deze tags wordt informatie over het gebruik van onze website opgetekend en aan een door onze dienstverleners beheerde server overgedragen en daar opgeslagen. Door middel van een cookie (zie boven) wordt er een anoniem nummer aan deze informatie toegekend. Via dit geanonimiseerde nummer kunnen u of een andere gebruiker van uw computer niet worden geïdentificeerd. Onze dienstverleners gebruiken deze informatie om voor ons op andere websites aanbiedingen te plaatsen, met name in de vorm van reclamebanners. Daarbij kunnen de anonieme gegevens in geen geval gekoppeld worden aan uw persoonsgegevens.

Informatie over het gebruik van geïntegreerde functies:

Productreclame via Bazaarvoice
Als klant ontvangt u na de aankoop een evaluatiemail, ongeacht of u op de nieuwbrief geabonneerd bent. Deze e-mails worden door onze dienstverlener Bazaarvoice, Inc.
(ATTN: Legal Dept 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, VS) verstuurd. Hiervoor worden het voor de aankoop verstrekte e-mailadres en de aangekochte producten aan Bazaarvoice doorgegeven.  Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Bazaarvoice vindt u in de privacyinstructies op www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze overdracht door op de afmeldlink te klikken die in elke evaluatiemail staat, of contact op te nemen met onze klantenservice.

Cadeaubonaanbiedingen van Sovendus GmbH
Als u geïnteresseerd bent in een cadeaubon van Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) en op de cadeaubonbanner klikt, sturen wij uw adres, naam en e-mailadres versleuteld naar Sovendus ter voorbereiding van de cadeaubon (art. 6 lid1 b, f AVG). Vooraf wordt al het IP-adres doorgegeven, dat Sovendus uitsluitend ten behoeve van de privacygarantie gebruikt en doorgaans na zeven dagen anonimiseert. Bovendien geven wij ten behoeve van de betaling gepseudonymiseerd het bestelnummer, de bestelwaarde met munteenheid, de sessie-ID, de couponcode en het tijdstempel aan Sovendus door. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online privacyinstructies op www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

metalyzer
Op onze website maken wij gebruik van de tracking- en reporting-tool metalyzer van metapeople GmbH, Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Duitsland (hierna genoemd “metapeople”). Door middel van metalyzer kunnen wij online marketingacties meten en leveren. Bovendien willen wij een op behoeften gebaseerde vormgeving en voortdurende optimalisering van onze webpagina's zekerstellen. Hiervoor gebruiken wij cookie- en pixeltechnologieën. Deze belangen zijn gerechtvaardigd in de zin van art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG. In samenhang met het verstrekken van reclame en voor de evaluatie van het klikgedrag en de conversieratio wordt informatie over het gebruik van deze website, zoals campagne-, dienstverlener-, conversie-, klik-, partner-, bestel- en product-ID, datum en tijdstip van de serveraanvraag, referrer-URL, user-agent, geanonimiseerde IP-adressen, geo-gegevens, MLID’s (cookies), tijdstempel van het touchpoint en munteenheid verzameld en opgeslagen. U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling in de browsersoftware. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het in dit geval ook kan zijn dat verschillende functies van deze website niet meer volledig kunnen worden gebruikt. Als alternatief voor de browserinstelling, met name bij browsers op mobiele toestellen, kunt u het verzamelen door metalyzer ook verhinderen door op deze link (metapeople.com/opting-out-of-cookies/) te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website, en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u het opt-out-cookie opnieuw plaatsen.
Overige informatie over gegevensbescherming in samenhang met metalyzer vindt u in de privacyverklaring van metapeople artefact.com/nl-nl/privacy-policy/.


Criteo
Op onze webpagina's maken wij binnen het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 AVG gebruik van de diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs. Het doel van de verwerking is retargeting. Dat betekent dat, wanneer u bij ons op de website bepaalde aanbiedingen heeft bekeken, wij op websites of andere platforms van derden reclame voor vergelijkbare aanbiedingen van ons weer laten geven. In het kader van het contract met Criteo bepalen wij daarbij de omvang van de betreffende reclamecampagne. Het omzetten van deze reclamecampagne, met inbegrip van de beslissing over welke advertenties waar worden uitgezet, is dan de verantwoordelijkheid van Criteo. Hiervoor wordt op onze websites direct door Criteo een code door Criteo uitgevoerd en worden in de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook wel “web-beacons” genoemd) geïntegreerd. Met hun hulp wordt op uw apparaat een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (i.p.v. cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand staat vermeld welke websites de gebruiker opzoekt, in welke inhoud hij/zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij/zij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en overige informatie over het gebruik van het online aanbod. De hierboven genoemde informatie kan door Criteo ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker daarna ook nog andere websites bezoekt, kan hij/zij op basis van zijn/haar interesses de op hem/haar afgestemde advertenties te zien krijgen. Overige informatie en mogelijkheden tot bezwaar tegen het verzamelen van gegevens door Criteo vindt u in de privacybepalingen van Criteo: www.criteo.com/privacy/. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de in de paragraaf “Cookies” beschreven verwerking kunt u uw rechten in het kader van de AVG zowel bij en tegenover ons alsook bij en tegenover Criteo uitoefenen. Wettelijke grondslag is een rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 S. 1 f AVG, namelijk het naleven van onze bedrijfsdoelen.

 

Nieuwsbrief en registratie van gegevens over uw gebruiksgewoontes

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig op de hoogte te houden over onze modeaanbiedingen en acties. Om uw correcte aanmelding voor de nieuwsbrief te waarborgen en ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te voorkomen, zenden wij u na de eerste aanmelding voor de nieuwsbrief een bevestigingsmail waarin wij u verzoeken om de aanmelding te bevestigen. Wettelijke basis is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 a AVG. U kunt u op elk tijdstip voor de nieuwsbrief afmelden door ofwel de desbetreffende link in de e-mail aan te klikken of door contact op te nemen met de hierboven vermelde klantenservice."
In verband met uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien uw IP-adres en zowel datum als tijdstip van de aanmelding en de bevestiging op, zodat wij op een later tijdstip de aanmelding kunnen achterhalen en bewijzen. Wettelijke basis voor deze opslag is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f AVG, waarbij het gerechtvaardigde belang bestaat in de bewijsbaarheid van de aanmelding.

Voor de statistische evaluatie van de door ons verzonden e-mails worden deze voorzien van zogenaamde telpixels. Dit is een in de e-mail ingebedde miniatuurgrafiek waarmee wij kunnen herkennen of en wanneer u de e-mail geopend hebt en welke links in de e-mail werden aangeklikt. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze server verzonden. Wij slaan noch dit IP-adres noch andere persoonsgerelateerde gegevens op.

Om u als klant onze prestaties op de beste manier te kunnen aanbieden, bijv. door optimaal op u afgestemde internetpagina's of door gepersonaliseerde en individuele aanbiedingen in de nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens over uw activiteiten op onze internetpagina's en de door u aangelegde winkelmanden. Daarvoor gebruiken we cookies voor analysedoeleinden, zodat we kunnen bepalen hoe u onze internetpagina's gebruikt, zodat wij ons aanbod steeds beter kunnen maken: we kunnen bijvoorbeeld zien, welke pagina's vaak worden opgeroepen of welke artikelen vaak worden gezocht.
Wij hebben overeenkomsten gesloten met externe dienstverleners die het oproepen van bepaalde pagina's van onze internetpresentatie met reclamemaatregelen registreren om rapporten te kunnen samenstellen over pagina-oproepen, statistieken, aangeklikte reclame en/of ander surfgedrag op onze internetpagina. De binnen dit kader verzamelde gegevens zijn uitsluitend geanonimiseerde gegevens met uitsluitend het aantal oproepen van bepaalde pagina's van onze internetpresentatie. In géén geval worden persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten naar deze dienstverleners gezonden.

Op deze cookies hebben wij u al op onze internetpagina geattendeerd. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van cookies resulteert bovendien uit art. 6 lid 1 AVG. Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies op uw computer, kunt u de cookies in uw browser te allen tijde verwijderen en ook een toekomstige opslag van cookies verhinderen. Omdat ons in dat geval informatie ontbreekt, kan het gebeuren dat de functionaliteit van onze internetpagina beperkt is.

AddThis

Op onze internetpagina maken wij gebruik van 'Addthis'-plug-ins waarmee u verschillende inhouden van onze website kunt delen en doorsturen. Bij het gebruik van 'Addthis' worden cookies ingezet. Daarbij worden gegevens verzameld die naar Add This LLC in de VS gestuurd en daar geanalyseerd worden. Voor meer informatie over de gegevensanalyse door Add This LLC en de gehanteerde gegevensbescherming verwijzen wij naar www.addthis.com/privacy. Deze internetpagina bevat informatie over de gegevens die verzameld worden en hoe en voor welk doel deze gegevens worden verwerkt. De betreffende gegevens worden niet door ons verwerkt. Met het gebruik van de 'Addthis'-functie verklaart u zich akkoord met de gegevensverwerking door Add This LLC. U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde tegenspreken door het gebruik van een 'opt-out-cookie': http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternatief kunt u uw browser zodanig instellen dat hij het plaatsen van een cookie voorkomt.

Dynammic Yield

Op onze internetpagina maken wij gebruik van de diensten van Dynamic Yield Ltd. (Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israël). Voor een individuele en persoonlijke ervaring met de Ulla Popken internetpagina en de inhoud ervan wordt het bezoek aan de internetpagina gepersonaliseerd door de aanbevelingstool Dynamic Yield. De pagina-inhoud die u oproept, wordt gebruikt om voor u passende artikelen en relevante pagina-inhoud weer te geven. Hiervoor verzamelt Dynamic Yield gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksgedrag in de Ulla Popken onlineshop. Dit gebeurt met behulp van cookies die uitsluitend gepseudonimiseerde informatie onder een toevallig gegenereerde ID (pseudoniem) opslaan. Een persoonlijk verband is dan ook niet mogelijk. Als u wilt voorkomen dat Dynamic Yield in de toekomst gegevens verzamelt, kunt u hiertegen bezwaar maken door op de volgende link te klikken: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/. Hier vindt u tevens meer informatie over de gegevensbescherming en de door Dynamic Yield gebruikte trackingtechnologie.